02.Ağustos.2022 12:00

Yayla Agro Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Doğaya Sahip Çıkıyor

Yayla Agro Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Doğaya ve

 Geleceğe Sahip Çıkıyor!

 Yenilebilir enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları neden önemlidir ve faydaları nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretiminde dışa bağımlılık azalır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliğinin artmasına yardımcı olur ve hava kirliliğinin azalmasını sağlar. Karbon emisyonunu azaltır ve çevre dostu bir enerji tüketimi sağlar. Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmanın başlıca faydaları şu şekilde özetlenebilir:

  • Kısa sürede yerine konulabilen enerji kaynaklarıdır.
  • Kirliliğe neden olmazlar, diğer yakıtlara oranla daha temiz kaynaklardır.
  • Doğal olarak varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim seviyesi çok düşük. Aslında bu enerji kaynaklarından yararlanmak, Türkiye'nin enerji bütçesini azaltmakla kalmayıp, sera gazı salınımlarını da önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi için ülkemiz oldukça elverişli bir konumdadır.

Bu makale size faydalı oldu mu?