02.Ağustos.2022 12:00

Yarının Suyu İçin Yayla Su Ayak İzini Ölçtür

Yarının Suyu İçin Yayla Agro Su Ayak İzini Ölçtürdü

Su ayak izi

Bir ürünün su ayak izi, üretim zincirinin çeşitli aşamalarında toplanan, ürünü üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmidir. Bir ürünün su ayak izi yalnızca kullanılan toplam su hacmini ifade etmez; aynı zamanda suyun nerede ve ne zaman kullanıldığını da ifade eder. Bir bireyin su ayak izi, doğrudan ve dolaylı tatlı su kullanımlarının toplamını ifade eder. Doğrudan su kullanımı evde kullanılan sudur, dolaylı su kullanımı ise tüketilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi ile ilgilidir.

Su ayak izi nasıl azaltılabilir?

Su ayak izini azaltmada, işletme bazlı hesaplamalarda yapılan üretim ve tüketim oranlarının iyi değerlendirilmesi, ham madde temininin bu doğrultuda yeniden ele alınması ve üretim sürecinde geçilen aşamaların gerekliliğinin sorgulanarak daha hızlı ve tasarruflu bir üretim sürecine sahip olmanın amaçlanması gerekir. Evsel ve bireysel hesaplamalarda ise belli başlı alışkanlıklarda ve harcamalarda yapılacak düzenlemelerle büyük ölçüde su tüketimini azaltmak ve su tasarrufu yapmak mümkündür.

Kişisel ve evsel hesaplamalarda temel olarak bu konulara dikkat ettiğiniz zaman bu değerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla su tasarrufu yapmanız için birkaç öneriyi şöyle sıralayabiliriz:

  • Duş süresini kısaltmak
  • Tekstil ve gıda harcamalarını yarıya indirmek
  • Bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmemek
  • Çamaşırları ön yıkamasız yıkamak
  • Araba yıkama ve benzin için ayırdığınız bütçeyi sınırlandırma
  • Boşa musluk açık bırakmama
  • Su kaynaklarının yanı sıra elektrik ve doğal gaz gibi diğer kaynakların tüketiminde de tasarruflu kullanıma özen gösterme
  • Su kirliliğine neden olan eylemlerden kaçınma
  • Aylık su tüketiminizi azaltmak için aile üyeleri ile birlikte gerçekçi hedefler koyma

 

Yayla Agro’nun Su Ayak İzini Azaltmak İçin Yaptıkları

 

Bu makale size faydalı oldu mu?