02.Ağustos.2022 12:00

Gelecek İçin Kuraklığa Dayalı Bir Üretim Planlaması

Gelecek İçin Kuraklığa Dayalı Bir Üretim Planlaması


Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gezegenimiz için en önemli konulardır. Özellikle küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık çok ciddi bir tehdit yaratmaktadır. Çünkü modern bilimde de belirtildiği üzere yaşam suda başlamıştır ve susuz bir yaşam düşünülemez. Ayrıca suya zehirli kimyasalların bırakılması ve suyun çekilmesi de, tarım alanlarından alınması gereken verimi düşürecektir. Tarım alanlarından elde edilen gıdalar bir insanın yaşamı için temel beslenme öğeleridir.

Birleşmiş Milletler’in 2021 Kuraklık Raporu, dünyanın belirli bölgelerinde azalan yağışlarla birlikte önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız riskleri gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda kuraklığa neden olan temel etkenler ve su kıtlığına karşı alabileceğimiz önlemler de rapor içinde yer almaktadır. Küresel ısınmanın su dağılımı üzerindeki etkileri uzun süredir hissedilimekte ve raporun yazarları, şu sözlerle sorunun ciddiyetine dikkat çekmektedir:

“İnsan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliği, kuraklık sıklığı ve şiddeti, halihazırda dünyanın birçok bölgesinde etkili oldu. Su kıtlığının zaten mevcut olduğu alanlar özellikle etkilendi. Dünya endüstri öncesi döneme kıyasla 2 °C daha yüksek küresel sıcaklık ortalamasına dosdoğru ilerlerken, kuraklığın birçok bölgede daha yoğun şekilde etkili olması bekleniyor.”

Bugünkü çevre sorunlarına baktığımızda hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, ormanların ve sulak alanların tahrip edilmesi, çölleşme, sel baskınları, yer altı sularının çekilmesi-kirlenmesi ve yenilenemez kaynakların tükenmesi gibi pek çok sorun ile karşılaşmaktayız.

Bu yüzden su gereksinimi birçok ürüne kıyasla daha az olan, sağlık yönünden besleyici, saklaması kolay ve raf ömrü uzun olan gıdalar tercih edilmelidir. Burada akıllara ilk olarak bakliyatlar gelmektedir. Çünkü bakliyatlar diğer besinlere göre daha az suya ihtiyaç duymaktadır. Ve dünyanın dört bir yanında bakliyat yetiştirilebilmektedir. Zaman içerisinde bu değişimi fark eden ülkeler bakliyat yetiştirimi için çeşitli teknolojik yatırımlar yaparak üretim gerçekleştirip, tüketiciye sunmaktadır. Sürdürülebilir tarıma çokça katkısı bulunan bakliyatlar, uzun ömürlü ve korunması kolay gıdalar olmasından dolayı gelecek için kuraklığa dayalı bir üretim planlaması yaparken; tercih edilmesi gereken gıdaların başında gelmektedir. 

 

 

Bu makale size faydalı oldu mu?