02.Ağustos.2022 12:00

Plastiklerin Geleceği

Daha İyi Ambalaj Arayışı, Plastiklerin Geleceğini Yeniden Değerlendirmek

Plastik Atıkların Doğaya Zararları

Plastik hammaddesi petrol olup, geri dönüşüm sistemine kazandırılamayan plastik atıkların en büyük zararı doğal kaynakların tükenmesine neden olmasıdır. Dünya genelinde her yıl 300 milyon ton plastik ve 500 milyar ila 1 trilyon arasında plastik poşet üretiliyor. Bu plastiklerin üretimi esnasında 200 – 400 milyon varil petrol kullanılıyor. Plastikler, tek kullanımlık tüketim amaçlı üretildiği için neredeyse üretilen plastiğin yarısı çöp sınıfına giriyor. Önemli bir kısmı ise denize atılıyor. Bir doğa katliamına sebep olan plastikler insanlar, bitkiler ve hayvanlar için oldukça zehirlidir. Her yıl 4-5 trilyon plastik poşet üretilir ve her yıl bir milyar kuş ve memeli hayvan bu plastik atıkları sindirdiği için ölüyor. Aynı zamanda çözünmedikleri için uzun yıllar yok olmuyorlar ve doğaya zarar veriyorlar. Bu sebeplerle plastik kullanımının en aza indirilmesi ve kullanılan plastik atıkların da uygun formlara dönüştürülmesi gerekmektedir.

 

Plastik Atıkların Geri Dönüştürülmesi

Plastik atıklar cinslerine göre ayrıştırılır (PE, PP, PVC, HDPE, LDPE, PET, PS vb.). Cinslerine göre ayrıştırılan plastik atıklar yıkandıktan sonra kırma makinelerinde kırılıp, küçük parçalara ayrılır ve kurutulur. Kurutulma işleminden sonra eritilir, eriyik haldeki plastik filtrelerden geçirilerek kesme işlemi yapılır ve boyutlandırılır ve granül (plastik hammaddesi) haline getirilir.

Geri dönüştürülen plastikler, otomotivde yedek parçalarda, tarımda seralarda, dolgu malzemelerinde, atık su borularında, giyim sektöründe, yakıt sektöründe, şişe, kutu ve benzeri ürünler olarak kullanılabilmektedir.

 

Ambalajlarda Kullanılan Plastiklerin Azaltılması

Plastiklerin en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de ambalajlardır. Dolayısıyla günümüz anlayışına bakıldığında ambalajların, kapladığı ürünlerin tazeliğini, kalitesini, kokusunu korumanın yanında çevreyi ve dolayısıyla yarınları korumak gibi önemli bir misyonu daha üstlenmesi gerekmektedir. Çevre kirliğinin tüm dünyada geldiği nokta, tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmelerini ve sürdürülebilir ambalaj kullanan markaları tercih etmelerini sağlamaktadır. Daha çevre dostu bir anlayış benimsemek için son dönemlerde ambalajlardaki plastik kullanımı yerini dönüştürülebilir materyallere bırakmaya başlamıştır. Dönüştürülebilir materyal kullanılmasının avantajlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Su kullanımını azaltır, depolama atıklarını azaltır, hava kirliliğine neden olmaz, sera gazı oluşumunu engeller, insan sağlığını tehlikeye atmaz. Ayrıca ambalajda kullanılan materyallerin azaltılması sayesinde daha az enerji ihtiyacı ortaya çıkar ve bu da daha ekonomik bir üretim sağlar.

 

 

 

 

Bu makale size faydalı oldu mu?