02.Ağustos.2022 12:00

Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir Tarım


Sürdürülebilir tarım nedir?
Sürdürülebilirlik kavramının günümüzde kullanılması 1980’li yıllara dayanmakta ve bugün de hala devam etmektedir. Sürdürülebilir tarım, besin zinciri ve tarımda temel üretim olarak adlandırılan başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir tarım, yeterli miktarda ve niteliği fazla olan gıdaların makul fiyatlarla üretimini, çiftçilerin haklarını, çevrenin korunmasını ve doğal tarım kaynaklarının geliştirilmesini içeren; geniş kapsamlı sistem ve uygulamaları içermektedir. Bu tarım çeşidi tek bir yöntem ile uygulanmaz. Günümüze kadar farklı biçimlerde ve farklı uygulamalarla şekillenmiştir. Bu farklı biçimlerden bazıları iyi tarım ve organik tarım uygulamalarıdır. Sürdürülebilir tarımın amacı ise bir taraftan tarımda verimliliği koruyarak artışı sağlamak, diğer taraftan da doğaya verilen zararı azaltmaktır. Böylelikle hem kısa hem de uzun vade de ekonomiyi canlı tutmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir tarımla beraber tarımla uğraşan çiftçilerin yaşam kalitesinin yükseldiği de görülmektedir. Kısaca sanayi tarımının yaratmış olduğu sorunlara bir nevi çözüm önerisi olarak sunulan bir yöntem olarak da düşünülebilir.

Sürdürülebilir tarımın faydalarına bakacak olursak besinlerin kalitesini yükselterek daha sağlıklı besinler elde edilmesini sağlama, doğal çevreye zarar vermeden gelecek kuşakları koruma ve canlıların sağlığına zarar veren kimyasal maddeleri ortadan kaldırma gibi pek çok fayda görebiliriz.

Diğer bir adıyla iyi tarım Türkiye’de ilk olarak 1972’ de Stockholm’de düzenlenmiş olan bir konferansta görülmüştür. Ülkemizde 2007 senesinde uygulamalara başlanmış olsa dahi önemli gelişmeler, 2013’ten sonra yaşanmaya başlamıştır. İyi tarım yapan çiftçi sayısı ve uygulama yapılan alana bakılarak Türkiye’de Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer almaktadır. 2007’de iyi tarım uygulamasının uygulandığı il sayısı 18 iken 2020’de bu rakam 61’e yükselmiştir. Yani bu da demek oluyor ki iyi tarım uygulaması 13 yıl gibi bir süreçte yaklaşık olarak 85 kat artmıştır.

Türkiye’de iyi tarım uygulamaları

Yıllar

İl Sayısı

Üretici Sayısı

Üretim Alanı (HA)

Üretim Miktarı (Ton)

2007

18

651

5.361

56.000

2020

61

14.051

254.754

5.716.616

(2007-2020) Değişim Oranı

 

21 kat

47 kat

101 kat

 

 

 

Bu makale size faydalı oldu mu?