02.Ağustos.2022 12:00

Gıda Güvensizliğine Çözüm Uygulamaları

Gıda Güvensizliğine Çözüm Uygulamaları

Gıda Güvensizliği Nedir?

Gıda güvensizliği aktif ve sağlıklı bir yaşam ile normal bir gelişim için gerekli yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya sürekli erişimden yoksun kalma durumudur. İnsanların gıda güvencesinde olması için;

  • Gıdanın yeterli miktarda –evde üretilmiş, yerel yetiştirilmiş ya da herhangi bir yerden ithal edilmiş olması,
  • Gıdanın erişilebilir olması –insanların yeterli miktarda ve çeşitlilikte gıdaya satın alma, evde üretme, takas, bağış veya gıda yardımı vb. yoluyla düzenli olarak sahip olması gerekmektedir.
  • Aynı zamanda mevcut ve erişilebilir gıda insanlar için olumlu besin değerine sahip olmalıdır.
  • Ve nihayet gıdanın mevcudiyeti, erişilebilirliği, güvenilir ve besleyici olması koşullarına her zaman erişimin olması gerekmektedir.

Gıda güvensizliği, kronik veya akut olarak sınıflandırılabilir. Kronik gıda güvensizliğinin nedeni genellikle yoksulluğa dayandırılır. Başka bir deyişle, insanların düzenli olarak sağlıklı, dengeli bir beslenme imkanına sahip olmaması ve hatta temel enerji gereksinimlerini bile karşılayamamaları olarak tanımlanır. Akut gıda güvensizliği, bir kişinin yaşamının veya geçim kaynağının gıda eksikliği nedeniyle ani bir tehdit altında olması olarak tanımlanır. Akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri çatışma, iklim (aşırı hava koşulları dahil), doğal afetler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, sağlık ve nüfusun yer değiştirmesidir.

Gıda Güvensizliği Olan Bölgeler Nelerdir?

Gıda güvensizliği, 2019’daki gıda krizlerinin en büyük etkeni konumundadır. Gıda krizlerinin en büyük sebebi gıda güvensizliğine dayanan bölgeler Orta Doğu ve Asya’dır. En fazla gıdaya karşı güvensizliğe sahip insan sayısı ise Afrika ülkelerinde görülmektedir. Bu ülkelerde daha çok kötü havalardan dolayı gıda güvensizliği ve ihtiyacı oluşmaktadır. Özellikle Afrika Boynuzu, Güney Afrika, Orta Amerika ve Pakistan’da.

 

Bu makale size faydalı oldu mu?