02.Ağustos.2022 12:00

Gıda Güvenliği

Gıda alanında İnovatif Gelişmeler ile Gıda Güvenliğinin Sağlanması

Gıda Güvenliği Nedir?

FAO'ya göre (Food and Agriculture Association of the United Nations: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) gıda güvenliği ''gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde olması'' anlamına gelmektedir.

Gıda Güvenliğinin Önemi Nedir?

2020 yılında yaşanan Covid-19 sebebi ile gıda güvenliği daha önemli bir konu haline gelmiştir. Gıda ürünlerinin mücbir sebep durumlarında ticaretinin (ithalat ve ihracatının) kısıtlandığı görülmüştür. En temel ihtiyaç olarak gıda savaş, salgın vb. hallerde stratejik öneme sahiptir. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF)Ocak 2019’da yayınladığı, 2019 Küresel Riskler Raporu’na göre, gelecek 10 yıl içinde gıda krizi ile karşılaşma riski, 30 küresel risk arasında orta sıralarda yer alarak önemini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle gıda ve tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi paketlenmesine yönelik teknolojik imkânlara sahip gıda işletmelerinin kurulması gıda güvenliğine olumlu ve stratejik etkileri olmaktadır.

Değişen dünya dinamikleri ve özellikle COVİD-19 salgın süreci gıda arz güvenliği için kaynakların yerinde etkin kullanımını ön plana çıkarmıştır. Gıdanın kaynağında yetiştirilmesi ve uzun süreli kullanımı için taze taze işlenebilmesi ve verimli depolanması kritiktir. Büyük kentlerin gıda arz güvenliği sağlamak adına 200 km periferisinde gıda ihtiyaçlarının çözülmesinin kritik olduğu bu salgın döneminin en önemli sonuçlarındandır. Bunun temel nedeni tedarik zincirlerinin kırılması, kapıların kapanması ve ülkeler ve hatta şehirlerin kendi ihtiyaçlarıyla baş başa kalmalarıdır.

IFPRI 2018 Küresel Gıda Politikaları Raporu, 2017 yılındaki başlıca gıda politikası konularını, gelişmeleri ve kararları gözden geçirmiş ve küresel ile bölgesel düzeylerde gelecek yıllar için ülkelere önemli politika tavsiyelerinde bulunmuştur. Özellikle gıda arzı ve gıda güvenliği raporun özündeki konulardır. Bu alanda rapordaki önemli tavsiyeler;

  • Özel yatırımın rolüne dikkat ederek, gıda güvenliği ve beslenme hedeflerini daha geniş ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirilmelidir.
  • Gıda güvensizliği olan bölgelerde temel ve endüstriyel gıda ürünlerinde yatırım teşvik edilmeli ve kolaylaştırmalıdır.
  • Çiftlikleri piyasalara bağlamak ve yatırım çekmek için tarımsal altyapıya yönelik kamu-özel sektör ortaklıkları desteklenmelidir.
  • Verimli yatırımlar için bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere çiftçiden tüketiciye dijital teknolojiye erişim geliştirilmelidir.
  • Tarımsal yatırım ilkelerini uygulayarak sorumlu yatırımın yapılması sağlanmalı ve devletlere teknik yardım yolu ile devlet yatırımlarının izlenmesi desteklenmelidir.
  • Sözleşmeli çiftçilik veya büyüme planları ile küçük işletmeleri adil bir şekilde bütünleştiren iş modelleri tercih edilmelidir.
  • Kadınların güçlendirilmesini destekleyen, gıda ve beslenme güvenliğinde kadına kilit rol veren ve bunun yanı sıra genç ve göçebeler gibi savunmasız grupların konumu iyileştiren yatırımlara öncelik verilmelidir.
  • Uluslararası yatırıma ilişkin verilerin ilerletilmesi için veri toplama kurulları geliştirilmelidir.

 

Gıda güvenliği hakkındaki bu değerli bilgileri okuduktan sonra, beslenme ve sağlıkla ilgili diğer önemli konulara da göz atmak isteyebilirsiniz. İşte sizin için seçtiklerimiz:

  1. Gıda Güvensizliğine Çözüm Uygulamaları
  2. Güvenli Gıda Kavramı ve Etiket Okuma
Bu makale size faydalı oldu mu?