02.Ağustos.2022 12:00

Gıda İsrafı ve Tüketici Başına Düşen Gıda Maliyetlerini Artırıcı Etkisi

Gıda İsrafı ve Tüketici Başına Düşen Gıda Maliyetlerini Artırıcı Etkisi:

Gıda israfı; küresel gıda fiyat artışlarına etken olan önemli sebeplerdendir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan daha fazla gıdanın israf edildiğine işaret etmektedir. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmakta olup, Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Rapora göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf edilmektedir. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına gelmektedir.

Artma eğiliminde olan dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,8 milyara yükselmesi beklenmektedir. Bu eğilime paralel olarak, yükselen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için gıda üretiminin mevcut miktara göre %60 oranında artması gerekmektedir. Bu durum, üretim kapasitesinin artırılması sürecinde doğal kaynaklar üzerindeki baskının çoğalacağını gösterir. Aynı zamanda bu durumla birlikte, çevre dostu üretimin artması, yeni uygulama teknikleriyle etkin ve verimli üretimin geliştirilmesi gerekliliği de haiz olmuştur. Bu nedenle, gıda kayıpları ve israfının azaltılması, gelecekte gıda güvenliğimizi ve beslenmemizi desteklemek için önemli bir adım olacaktır.

Son 20 yıldır artan gelir seviyesi ve demografik değişiklikler, yeme alışkanlıklarında da değişikliklere yol açmıştır. İşlenmiş gıda tüketiminde büyük artış görülmesi, kişi başına düşen et, tavuk, süt ve su ürünleri tüketiminin artması gibi değişen beslenme tercihleri ve obezite sorunlarının halkın en yoksul kesiminde bile ortaya çıkması bu değişikliklere örnek olarak gösterilebilir. Bununla beraber, hane halkının refah seviyesi arttıkça, tüketicinin gıda israfı da artış gösterebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bu makale size faydalı oldu mu?